Aktualności

HL7 dla diagnostyki obrazowej

2024-03-25

We współpracy ze środowiskiem dostawców usług diagnostyki obrazowej rozpoczynamy projekt, którego celem jest standaryzacja informacji o zlecanej i wykonywanej procedurze diagnostyki obrazowej. Projekt ma doprowadzić do przygotowania wdrożenia wspólnego słownika tych procedur. Zapraszamy do współpracy.

Polskie Stowarzyszenie HL7 wspólnie z zespołem dostawców usług diagnostyki obrazowej współpracujących w ramach Pracodawców dla Zdrowia i Konfederacji Lewiatan rozpoczyna realizację projektu mającego na celu standaryzację zlecenia i wyniku badania obrazowego w zakresie informacji o zlecanej i wykonywanej procedurze diagnostycznej. Poparcie dla tej inicjatywy oraz udział w projekcie zadeklarowali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: prof. Jerzy Walecki, Konsultant krajowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Paweł Masiarz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji MZ.

Projekt jest podzielony na 4 etapy:

  1. Wybór wspólnego słownika procedur diagnostyki obrazowej
  2. Opracowanie zakresu i modelu danych zlecanej i wykonywanej procedury diagnostycznej
  3. Identyfikacja koniecznych zmian regulacyjnych i proceduralnych
  4. Identyfikacja rekomendowanych zmian w specyfikacjach technicznych

Zapraszamy do współpracy! Projekt jest co do zasady otwarty dla wszystkich zainteresowanych, ale zachęcamy osoby i firmy, które chcą wziąć udział w projekcie, a nie są jeszcze członkami HL7, do przystąpienia do naszego stowarzyszenia.

 

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (dla przelewów w PLN)
77 1600 1462 1885 9925 8000 0005 (dla przelewów w EUR)
50 1600 1462 1885 9925 8000 0006 (dla przelewów w USD)