HL7 to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie i rozpowszechnianie standardów interoperacyjności w dziedzinie ochrony zdrowia.

W styczniu 2017 roku rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie HL7 , które – na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej – jest oficjalną, polską organizacją krajową HL7. W kontaktach międzynarodowych używamy nazwy HL7 Poland.

Wśród założycieli naszej organizacji są przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), producentów oprogramowania, podmiotów medycznych, konsultanci oraz inne osoby zainteresowane tematem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków, zapraszamy serdecznie do naszego grona zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy i inne organizacje.

Więcej o stowarzyszeniu


Aktualności

  • HL7 Europe WGM and FHIR Marathon, Ateny, 15-19.01.2024

    Zapraszamy do udziału w HL7 Europe Working Group Meeting and FHIR Marathon, który odbędzie się w Atenach, w dniach 15-19.01.2024. W programie kilka tematów istotnych również dla polskich implementatorów standardów interoperacyjności, m. in European Lab Report, electronic Patient Identification (ePI), International Patient Summary (IPS), Identification of Medicinal Products (IDMP) oraz tutoriale LOINC i SNOMED CT.


  • Walne Zebranie 2023

    Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia HL7, które odbędzie się 22 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie spółki Luxmed w Warszawie, ul.  Postępu 21C.


Archiwum

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001