HL7 to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie i rozpowszechnianie standardów interoperacyjności w dziedzinie ochrony zdrowia.

W styczniu 2017 roku rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie HL7 , które – na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej – jest oficjalną, polską organizacją krajową HL7. W kontaktach międzynarodowych używamy nazwy HL7 Poland.

Wśród założycieli naszej organizacji są przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), producentów oprogramowania, podmiotów medycznych, konsultanci oraz inne osoby zainteresowane tematem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków, zapraszamy serdecznie do naszego grona zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy i inne organizacje.

Więcej o stowarzyszeniu


Aktualności

  • Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia HL7

    Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie członków stowarzyszenia na czwartek 23.09.2021 roku na godz. 12:00 w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59.


  • Rozszerzenie programu Walnego Zebrania

    Program Walnego Zebrania w dniu 30.06.2020 został rozszerzony o zmianę statutu stowarzyszenia i regulaminu obrad Walnego Zebrania mającą na celu umożliwienie przeprowadzania w przyszłości Walnego Zebrania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W nadchodzącym Walnym Zebraniu możliwy będzie udział zdalny wyłącznie w roli obserwatora, tzn. bez prawa głosu.


Archiwum

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001