HL7 to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie i rozpowszechnianie standardów interoperacyjności w dziedzinie ochrony zdrowia.

W styczniu 2017 roku rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie HL7 , które – na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej – jest oficjalną, polską organizacją krajową HL7. W kontaktach międzynarodowych używamy nazwy HL7 Poland.

Wśród założycieli naszej organizacji są przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), producentów oprogramowania, podmiotów medycznych, konsultanci oraz inne osoby zainteresowane tematem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków, zapraszamy serdecznie do naszego grona zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy i inne organizacje.

Więcej o stowarzyszeniu


Aktualności

  • HL7 dla diagnostyki obrazowej

    We współpracy ze środowiskiem dostawców usług diagnostyki obrazowej rozpoczynamy projekt, którego celem jest standaryzacja informacji o zlecanej i wykonywanej procedurze diagnostyki obrazowej. Projekt ma doprowadzić do przygotowania wdrożenia wspólnego słownika tych procedur. Zapraszamy do współpracy.


  • Webinar “Wirtualizacja opieki w oparciu o standardy i profile interoperacyjności”

    Jak zadbać o interoperacyjność rozwiązań wykorzystywanych w obszarze “virtual care”? Zapraszamy w piątek, 12.04.2024 o godz. 14:30 na 90-minutowy webinar, który poprowadzą Roman Radomski i Sebastian Bojanowski.


Archiwum

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (dla przelewów w PLN)
77 1600 1462 1885 9925 8000 0005 (dla przelewów w EUR)
50 1600 1462 1885 9925 8000 0006 (dla przelewów w USD)