Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie HL7

W styczniu 2017 roku rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie HL7, które – na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej – jest oficjalną, polską organizacją krajową HL7. W kontaktach międzynarodowych używamy nazwy HL7 Poland.

Wśród założycieli naszej organizacji są przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), producentów oprogramowania, podmiotów medycznych, konsultanci oraz inne osoby zainteresowane tematem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków, zapraszamy serdecznie do naszego grona zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy i inne organizacje.

Zgodnie z uchwalonym przez założycieli statutem, nasze cele działania są następujące:

 • współpraca z HL7 International, na zasadach określonych w umowie afiliacyjnej, przyznającej Stowarzyszeniu prawa i obowiązki organizacji krajowej HL7;
 • opracowywanie i zlecanie opracowywania specyfikacji technicznych i innych materiałów związanych ze standardami HL7, w szczególności tłumaczeń i krajowych lokalizacji oraz innych materiałów HL7, w rozumieniu umowy afiliacyjnej zawartej z HL7 International;
 • udzielanie pomocy podmiotom podejmującym działania polegające na tworzeniu własnych lokalizacji standardów HL7 oraz na poprawnym ich wdrażaniu i stosowaniu;
 • nadzorowanie poprawności wdrażania i stosowania standardów HL7, ich lokalizacji oraz innych materiałów związanych ze standardami HL7, z poszanowaniem ich praw własności intelektualnej HL7 International i innych podmiotów;
 • organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie interoperacyjności w ochronie zdrowia;
 • promocja standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia, w szczególności organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, egzaminów i dystrybucję materiałów informacyjnych i edukacyjnych na ten temat.

Władze stowarzyszenia (2018-2021)

 • Zarząd
  • Sebastian Bojanowski
  • Anna Gawrońska
  • Maciej Łańko
  • Marcin Pusz
  • Roman Radomski (Prezes Stowarzyszenia)
  • Piotr Sitkowski
 • Komisja Rewizyjna
  • Tomasz Judycki
  • Dorota Kilańska
  • Wojciech Parchański
 • Sąd Koleżeński
  • Tomasz Latko
  • Paweł Marczykowski
  • Andrzej Osuch
 • Przewodniczący Rady Programowej
  • Andrzej Osuch
 • Przewodniczący Komitetu Technicznego
  • Sebastian Bojanowski

HL7 International

Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie i rozpowszechnianie standardów interoperacyjności w dziedzinie ochrony zdrowia. Organizacje HL7 funkcjonują w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. HL7 International utrzymuje i rozwija szereg standardów, w tym, znane w Polsce:

 • HL7 v2 Messaging – najpopularniejszy w polskich systemach ochrony zdrowia mechanizm wymiany komunikatów zawierających dane medyczne pacjentów;
 • HL7 CDA – specyfikuje strukturę i semantykę elektronicznych dokumentów medycznych na potrzeby ich wymiany między usługodawcami i pacjentami. Jest standardem aktualnie wdrażanym w Polsce, co ma umożliwić elektronizację i wymianę dokumentacji medycznej w skali całego kraju;
 • HL7 FHIR – nowoczesny, z założenia łatwy w implementacji, framework i specyfikacja interfejsów umożliwiające interoperacyjną wymianę danych medycznych.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001