Aktualności

Walne Zebranie PS HL7

2019-05-12

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie członków stowarzyszenia na 12.06.2019 roku na godz. 12:00 w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59.

Planowany przebieg Walnego Zebrania jest następujący:
1. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2018
2. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018
3. Przedstawienie planowanych działań stowarzyszenia w roku 2019

Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia mogą zgłosić propozycje tematów do obrad podczas Walnego Zebrania w ciągu najbliższych 15 dni, a ostateczny program Walnego Zebrania zostanie podany na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Przypominamy również o obowiązku uiszczenia składek członkowskich za 2019 rok. Wysokość składek pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, a tabelę wysokości składek można znaleźć na stronie Dokumenty.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001