Aktualności

Walne Zebranie PS HL7

2020-05-30

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie członków stowarzyszenia na 30.06.2020 roku na godz. 12:00 w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59.

Planowany przebieg Walnego Zebrania jest następujący:
1. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2019
2. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019
3. Przedstawienie planowanych działań stowarzyszenia w roku 2020

Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia mogą zgłosić propozycje tematów do obrad podczas Walnego Zebrania w ciągu najbliższych 15 dni, a ostateczny program Walnego Zebrania zostanie podany na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Przypominamy również o obowiązku uiszczenia składek członkowskich za 2020 rok. Wysokość składek pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, a tabelę ich wysokości można znaleźć na stronie Dokumenty. Wpłat należy dokonywać na nowy numer konta: 88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (BNP Paribas).

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (dla przelewów w PLN)
77 1600 1462 1885 9925 8000 0005 (dla przelewów w EUR)
50 1600 1462 1885 9925 8000 0006 (dla przelewów w USD)