Aktualności

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia HL7

2021-08-22

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie członków stowarzyszenia na czwartek 23.09.2021 roku na godz. 12:00 w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59.

Planowany przebieg Walnego Zebrania jest następujący:
1. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2020
2. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020
3. Absolutorium dla władz stowarzyszenia
4. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia mogą zgłosić propozycje tematów do obrad podczas Walnego Zebrania w ciągu najbliższych 15 dni, a ostateczny program Walnego Zebrania zostanie podany na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Przypominamy również o obowiązku uiszczenia składek członkowskich za 2021 rok. Wysokość składek pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, a tabelę ich wysokości można znaleźć na stronie Dokumenty. Wpłat należy dokonywać na nowy numer konta: 88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (BNP Paribas).

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001