Aktualności

Walne Zebranie 2023

2023-05-23

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia HL7, które odbędzie się 22 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie spółki Luxmed w Warszawie, ul.  Postępu 21C.

Planowany przebieg Walnego Zebrania jest następujący:

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2022
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022

Przypominamy również o obowiązku uiszczenia składek członkowskich za 2023 rok. Wysokość składek pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, a tabelę ich wysokości można znaleźć na stronie Dokumenty. Wpłat należy dokonywać na konto: 88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (BNP Paribas).

W zebraniu można uczestniczyć osobiście lub zdalnie. Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia mogą zgłosić propozycje tematów do obrad podczas Walnego Zebrania w ciągu najbliższych 15 dni, a ostateczny program Walnego Zebrania zostanie podany na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (dla przelewów w PLN)
77 1600 1462 1885 9925 8000 0005 (dla przelewów w EUR)
50 1600 1462 1885 9925 8000 0006 (dla przelewów w USD)