Aktualności

Walne Zebranie 2022

2022-08-28

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 zwołał Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia HL7, które odbędzie się 28 września 2022 roku o godz. 13:00 w centrum konferencyjnym Polin w Warszawie, ul. Anielewicza 6, budynek Muzeum Polin, I piętro, sala konferencyjna B.

Planowany przebieg Walnego Zebrania jest następujący:

  1. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2021
  2. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2021

Przypominamy również o obowiązku uiszczenia składek członkowskich za 2022 rok. Wysokość składek pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, a tabelę ich wysokości można znaleźć na stronie Dokumenty. Wpłat należy dokonywać na nowy numer konta: 88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (BNP Paribas).

W zebraniu można uczestniczyć osobiście lub zdalnie. Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia mogą zgłosić propozycje tematów do obrad podczas Walnego Zebrania w ciągu najbliższych 15 dni, a ostateczny program Walnego Zebrania zostanie podany na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001