Aktualności

Projectathon MSIM, Kraków, 14-15.06.2023

2023-05-15

W Krakowie w dniach 14-15 czerwca 2023 odbędzie się Projectathon MSIM, podczas którego zespoły testerów będą mogły w formie warsztatowej przeprowadzić testy zgodności swoich systemów z profilami IHE i standardami HL7. Województwo Małopolskie oraz firma Comarch jako wykonawca warstwy regionalnej Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej zapraszają wszystkich zainteresowanych dostawców oprogramowania do zgłaszania chęci udziału w warsztatach do dnia 22 maja 2023.

Małopolski System Informacji Medycznej umożliwi wymianę dokumentów i innych danych medycznych pomiędzy placówkami Partnerów Projektu MSIM, a powstająca warstwa regionalna systemu będzie w szerokim zakresie oparta o profile i standardy interoperacyjności. W ramach projektu zostanie przeprowadzony warsztat dla dostawców oprogramowania, podczas którego, pod nadzorem niezależnych monitorów, będą odbywać się testy zgodności z bazowymi specyfikacjami profili IHE i standardów HL7, jak również ze specyfikacjami pochodnymi opracowanymi na potrzeby MSIM.

Udział w Projectathonie MSIM jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zespołów, które dokonają rejestracji do dnia 22 maja 2023. Formularz zgłoszeń umożliwia również wybór zakresu testów, w których zgłaszany zespół weźmie udział.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001 (dla przelewów w PLN)
77 1600 1462 1885 9925 8000 0005 (dla przelewów w EUR)
50 1600 1462 1885 9925 8000 0006 (dla przelewów w USD)