Aktualności

15.03.2018 Walne Zebranie

2018-02-11

Walne Zebranie (WZ) członków naszego stowarzyszenia odbędzie się 15 marca 2018 roku o godzinie 11:00 w Warszawie. Po zebraniu zapraszamy uczestników WZ na seminarium na temat wybranych praktycznych zagadnień dotyczących definiowania i organizacji projektów, w których są wytwarzane i wdrażane rozwiązania interoperacyjne w ochronie zdrowia.

Podczas Walnego Zebrania zostaną przedstawione sprawozdania z dotychczasowej działalności, wybierzemy władze stowarzyszenia na kadencję 2018-2021 oraz przedyskutujemy plany na najbliższy rok. Więcej informacji i planowany przebieg WZ znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.

Po zakończeniu części formalnej zapraszamy wszystkich uczestników WZ na seminarium na temat wybranych praktycznych zagadnień dotyczących definiowania i organizacji projektów, w których są wytwarzane i wdrażane rozwiązania interoperacyjne w ochronie zdrowia.

Orientacyjny program seminarium:

  • Czy interoperacyjność to zbiór wymagań dla systemu? Jakie są źródła tych wymagań oraz praktyczne trudności i najczęściej popełniane błędy podczas zbierania i analizy wymagań?
  • Role w zespole projektowym. Kogo wysłać na szkolenie ze standardów HL7 lub profili IHE: dyrektora IT, kierownika projektu, analityków, architektów rozwiązań, czy programistów?
  • Czy standardy i profile interoperacyjności determinują wybór architektury systemu? Czy i w jakim stopniu interoperacyjność wymaga burzenia systemów zastanych?
  • Jak testować interoperacyjność rozwiązań? Testy techniczne, czy akceptacyjne? Jak zorganizować współpracę z odbiorcami i użytkownikami systemu na etapie testów i wdrożenia?

Przypominamy wszystkim o konieczności opłacenia składek członkowskich za 2018 rok w terminie do 25 lutego 2018. Statut stowarzyszenia oraz tabelę wysokości składek członkowskich można pobrać ze strony http://hl7.org.pl/dokumenty.

Polskie Stowarzyszenie HL7

ul. Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

NIP: 7010655025
KRS: 0000658250

Konto bankowe (BNP Paribas):
88 1600 1462 1885 9925 8000 0001